top of page
Search

Tehnike za bolje učenje i pamćenje (+ preporuka knjiga)

Koliko ljudi, toliko načina za učenje. Ukoliko se pitate koje su tehnike za bolje učenje i pamćenje koje će stvarno unaprediti čitav ovaj proces, ali i vaš način kako pamtite naučeno, na pravom ste mestu! U nastavku pročitajte više o ovim zanimljivim metodama, ali i koje su naše preporuke knjiga za dalje čitanje o ovoj temi.


#1 SQ3R metod


Naziv ovog metoda zapravo je skraćenica, i označava korake od kojih se ova tenika sastoji:

 1. Survey (ispitaj) - umesto čitanja cele knjige, krenite od prelistavlja prvog poglavlja i pisanja beležaka u okviru svih naslova, podnaslova, fotografija ili grafikona.

 2. Question (formuliši pitanja) - za vreme člitanja određenog poglavlja, postavite sebi pitanja kao što su “O čemu se radi u ovom poglavlju”, “Šta već znam o ovoj temi?”.

 3. Read (čitaj) - detaljno čitajte poglavlje i potražite odgovore na pitanja koja ste postavili.

 4. Recite (ispričaj svojim rečima) - nakon čitanja poglavlja, svojim rečima sumirajte sve što ste pročitali. Pokušajte da se prisetite najvažnijih delova, i odgovorite na pitanja iz drugog koraka.

 5. Review (obnovi) - kada ste završili sa sumiranjem celog poglavlja, važno je da ponovimo celo poglavlje, kako biste ga najbolje upamtili. Postavljajte sebi ranije napisana pitanja, i odgovarajte na njih kako biste proverili znanje. Ukoliko ne znate neke odgovore, ponovo išćitajte delove teksta koji vas zbunjuju.Ova tehnika se naročito preporučuje za spremanje gradiva za završne ispite.


#2 Metod obnavljanja


Ovaj metod bazira se na konceptu odloženog pamćenja. Šta to znači? U praksi, ovo se primenjuje tako što vi u nekoliko navrata pokušavate da se prisećate odgovora na neko pitanje iz gradiva, i na taj način ga obnavljate. Ukoliko ovo praktikujete, lakše ćete upamtiti informacije na dugi rok.#4 Fejnmanova tehnika


Sigurni smo da ste već znali za ovu tehniku, ali niste znali njeno ime. Reč je o procesu učenja kroz objašnjavanje drugima (ili sebi). Poznato, zar ne?


Ovaj proces se sastoji iz sledećih koraka:

 • Ispišite na vrh papira temu ili koncept koji pokušavate da naučite.

 • Objasnite ga svojim rečima, kao što bi objašnjavali nekom drugom.

 • Pročitajte sve što ste napisali proverite tačnost, i identifikujte gde ste napravili greške. Ukoliko imate greške, pročitajte ponovo materijal za učenje i saznajte koji je tačan odgovor.

 • Na kraju - ukoliko postoji neki deo vašeg odgovora gde ste koristili stručne termine ili kompleksna objašnjenja, vratite se na taj deo i objasnite ih jednostavnijim jezikom. Kada tako razložite nove pojmove ili koncepte biće vam lakše da ih zapamtite.


#5 Lejtnerov sistem


Ova tehnika zasnovana je na karticama za pamćenje. U idealnom slučaju, imaćete nekoliko kutija sa karticama sa ispisanim definicijama, formulama, podelama ili sličnim materijalom iz gradiva. Kutije će vam pomoći u evidenciji dokle ste stigli sa učenjem i obnavljanjem.


Krećete od prve kutije. Ukoliko znate gradivo sa kartice, premestite je u drugu kutiju. Ukoliko ne znate, vratite je na dno prve kutije, radi kasnijeg obnavljanja.


Svaka kutija određuje koliko ćete puta relaziti gradivo sa kartice, pa tako imamo:

 1. Kutiju 1 - ponavljanje svaki dan.

 2. Kutiju 2 - ponavljanje svaka dva dana.

 3. Kutiju 3 - ponavljanje svaka četiri dana.

 4. Kutiju 4 - ponavljanje svakih 9 dana

 5. Kutiju 5 - ponavljanje svakih 14 dana.Besplatno preuzmite naš planer učenja


#6 Kolor-kodovanje


Jedna interesantna (i šarena) tehnika koju smo već spominjali u ranijim tekstovima na našem blogu. Suština je da svakom predmetu, lekciji ili tematici dodelite jednu boju, po kojoj ćete je kasnije raspoznavati. Sav materijal za učenje u vezi sa tim predmetom ili lekcijom beležite u toj boji, što vam može pomoći da pamtite “po bojama”.Još jedan način kako možete da kolor-kodujete je da jednu boju za definicije, jednu za formule, i recimo jednu za objašnjenja. Tako ćete se lakše snalaziti u lekciji koju trenutno obrađujete.


Takođe, skorašnja istraživanja su pokazala da boje sa toplim podtonom (žuta i narandžasta) mogu doprineti radnoj atmosferi i motivaciji, u smislu da pomažu osobama koje uče da imaju pozitivan stav o gradivu koje ih očekuje.


#7 Mape uma


Na kraju, ali ne i najmanje važno, možemo da spomenemo i ovu tehniku, koja je već godinama u upotrebi. Mape uma su izuzetno koristan “alat” ukoliko najlakše učite vizuelnim putem. Poenta je postaviti ključnu reč ili glavnu ideju u središte stranice, a zatim je povezati sa glavnim temama u okviru te glavne ideje, koje direktno imaju veze sa njom. Nakon toga, dodajte i manje oblasti ili ideje, koje će služiti kao asocijacija na glavnu ideju. Na kraju - sve to međusobno povežite.